Vandring, trailrunning och längdskidor

Att vandra genom Sveriges landskap är en avkopplande och skön aktivitet. Du kan vandra, springa och åka längdskidor nästan överallt i naturen, men det finns vissa undantag och speciella saker att tänka på för just dig som vandrar, springer eller åker skidor.

TÄNK PÅ ATT:

  • Du inte får ta dig fram över plantering. Med plantering menas i första hand trädgårdar, plantskolor, parkplanteringar och liknande områden. Det kan finnas andra markområden du inte får passera om det finns risk för skada. Ett sådant exempel kan vara en skogsplantering med späda plantor.
  • Allemansrätten gäller inte på golfbanor. Avspärrningar måste respekteras!
  • De som bor nära naturen har rätt att kunna känna sig ostörda i sitt hem. Därför får du inte gå eller åka skidor över deras tomt, området närmast bostadshuset.
  • När marken är hårt frusen eller snötäckt går det bra att ta dig fram med skidor, men bara om marken inte skadas. Det är upp till dig att bedöma om du skadar marken och är du osäker så fråga alltid markägaren.
  • Det är ingen som städar i naturen så var noga med att du tar med allt skräp hem och lämna bara dina egna fotspår.
  • Ibland måste man göra sina behov när man är ute i naturen och då är det bra att du har med en spade så att du kan gräva en grop som du sedan täcker över.
  • Är ni en stor grupp eller organiserad verksamhet – ta kontakt med markägaren först.

Tänk på att alltid respektera allemansrättens gränser - här kan du läsa vad som gäller för alla som är ute i naturen.

Kontakt