Så kan kommuner arbeta mot nedskräpning

Vi tror att det är viktigt att arbeta förebyggande mot nedskräpning – att agera innan skräpet hamnar på gatan eller i naturen istället för att reagera med ökade städinsatser. Med hjälp av våra verktyg och metoder kan alla kommuner få stöd och hjälp i hur ni mäter skräpet, arbetar strategiskt mot nedskräpning och påverkar beteenden bland invånarna i er kommun. 

Bli en Håll Sverige Rent-kommun

Ett medlemskap i nätverket Håll Sverige Rent-kommun ger stöd i ert lokala arbete mot nedskräpning och visar samtidigt att din kommun på ett aktivt sätt arbetar för en skräpfri kommun.

Kommuner mot nedskräpning

Mät nedskräpningen

Här finns våra metoder och verktyg för att mäta nedskräpning i din kommun och undersöka vilka attityder medborgarna har kring nedskräpning.

Skräpmätning för kommuner

Inspireras av Gävle

Gävle blev Årets Håll Sverige Rent-kommun 2020.

Vårt kommunindex

Kartlägg skräpets väg till havet

Med vårt digitala verktyg BLASTIC kan kommuner kartlägga källor och spridningsvägar för marint skräp.

Verktyget BLASTIC

Kommunicera nedskräpningsfrågan

Få tips på hur ni som kommun kan kommunicera nedskräpningsfrågan i vår broschyr "Rent och snyggt i våra kvarter".

Kommunikationsmaterial

Kolla in statistiken

Statistik från alla våra skräpmätningar - i större och mindre tätorter, parker, förorter och på stränder.

Statistikportal

Årets Håll Sverige Rent-konferens

I år blir konferensen digital - och gratis. Det blir en hel vecka fullspäckad med inspiration. Lyssna exempelvis till Peter Esaiasson som pratar om hur tillit, trygghet och skräp hänger ihop.

Nedskräpningsveckan

Kontakt