Jakt och fiske

Jakt och fiske hör till våra vanligaste fritidsaktiviteter men de ingår inte i allemansrätten utan här gäller särskilda regler.

Om du har med dig vapen eller fångstredskap i naturen krävs i de allra flesta fall att du har fått tillåtelse av markägaren eller jakträttsinnehavaren. Kontakta polisen för mer information om transport och övrig hantering av vapen.

När du ska ut och fiska tänk på att:

  • Du får bara fiska med handredskap längs havskusten och vid våra fem största sjöar Vänern, Vättern, Hjälmaren, Mälaren och Storsjön i Jämtland. Vid andra vatten måste du skaffa fiskekort eller annat tillstånd.
  • Nätfiske, trolling, dragrodd eller fiske med angeldon ingår inte i det fria fisket.

Havs- och vattenmyndigheten har ansvar för fiskerifrågor och du hittar mer information här »

När du är ute i skog och på väg till ditt fiskevatten så gäller allemansrättens grundregel att visa hänsyn och inte störa eller förstöra. Att med flit hindra, försvåra och störa jakt eller fiske är förbjudet. Det är förbjudet att avsiktligt störa villebråd.

Tänk på att alltid respektera allemansrättens gränser - här kan du läsa vad som gäller för alla som är ute i naturen.

Kontakt