Snitt för antal skräp i parker 2013-2020

Snittet baseras på de parker som har genomfört skräpmätning i parkmiljö innevarande år. Deltagande parker kan vara olika år från år vilket gör att det inte är helt rättvisande att jämföra resultat rakt av mellan olika år.

Resultatet visar hur mycket skräp vi kan förvänta oss att det finns i de parkmiljöer där mätningar är genomförda. Mätningen redovisar antalet skräp per tio kvadratmeter.

Kontakt

Vid frågor, kontakta Britta Lönn på 070-263 99 10 eller britta.lonn@hsr.se.

Snitt för antal skräp per 10m²

Publiceringsdatum: 2021-09-22
Här ser du snittet för olika skräpfraktioner vid mätning i samtliga parker. Välj vilka fraktioner du vill se i listan till höger.

Kontakt