Skräpmätningar i mindre tätorter

Sedan 2016 erbjuder vi skräpmätningar i mindre tätorter. Metoden är framtagen i samarbete med Statistiska Centralbyrån. Mätningarna genomförs av de deltagande kommunerna men utbildning, beräkningar och sammanställning av resultat utförs av Håll Sverige Rent och Statisticon. I diagrammet Antal skräp/10m² 2016-2018 presenteras resultat från de skräpmätningar som genomförts sedan start.

Diagrammet visar hur mycket skräp vi kan förvänta oss att det finns i de miljöer där mätningar är genomförda och det redovisas som antal skräp per tio kvadratmeter.

Klicka på en stapel för att se olika resultat.

Nivå 1: År (medelvärde)
Nivå 2: Område
Nivå 3: Skräpfraktioner

Kontakt

Vid frågor, kontakta Britta Lönn på 070-263 99 10 eller britta.lonn@hsr.se

Antal skräp/ 10m²

Publiceringsdatum: 2019-04-18

Kontakt