Vanligaste skräpet - fimpar, snus och plast

Siffrorna kommer från den kartläggning av nedskräpningen i stadskärnorna i 75 kommuner som Håll Sverige Rent utfört på uppdrag av Naturvårdsverket i juni 2020. Genom skattningar av skräpmätningarna kan resultatet skalas upp och speglar alla 290 kommuners centralorters stadskärnor.

Läs mer om undersökningen här »

Här ser du vanligaste skräpet både om man tittar på antal skräp, skräpets vikt och när man tar bort fimpar och snus. Du ser också vanligaste skräpet till antal uppdelat på stadskommuner och landsbygdskommuner.

 

Vanligaste skräp när fimpar och snus inkluderas

Fimpar och snusprillor är i vanlig ordning värstingarna till antal. Det stämmer väl överens med tidigare observationer i Håll Sverige Rents tidigare mätningar. Tuggummin är inte inkluderade. Eftersom det är svårt att avgöra om det bara är en fläck efter ett borttaget tuggummi eller om det faktiskt är ett tuggummi och siffrorna för antal tuggummin kan därför överskattas.

Vanligaste skräpet när fimpar, snus och tuggummin exkluderas

Om man exkluderar antalet fimpar, snus och tuggummin ur resultaten är 38% av det som slängs på marken plast. Antalet plastföremål som slängts på marken under veckan uppgår till totalt 3,3 miljoner.

Vanligaste skräpet i vikt

Om man som jämförelse tittar på vikten på det skräp som hittas hamnar glas i topp. Här hamnar förstås fimp och snus längre ner i listan - även om det finns många till antalet, så väger de inte lika mycket som annat skräp som hittas.

Kontakt