Resultat från nationella mätningar 2020

För första gången har situationen med nedskräpning undersökts nationellt i Sverige. I de svenska kommunernas centralorter slängdes 35 miljoner skräpföremål, motsvarande 60 ton, på marken under en vecka i juni 2020. Vanligaste skräpet är fimpar, snus och plast. 

Mätningen är utförd av Håll Sverige Rent på uppdrag av Naturvårdsverket. Mätresultaten ska användas som underlag i regeringens arbete med genomförandet av EU:s engångsplastdirektiv.

Kartläggningen genomfördes i stadskärnorna i centralorterna i 75 av landets kommuner. Genom skattningar av skräpmätningarna kan resultatet skalas upp och speglar alla 290 kommuners centralorters stadskärnor.

Mer information om mätningen finns här » 

Här i Statistikportalen hittar du bland annat diagram för vanligaste skräpet, både till antal och i vikt. Du kan också se vilket slags skräp som var vanligast i respektive kategori.

Har du frågor om våra mätningar? Kontakta Britta Lönn på 070-263 99 10 eller britta.lonn@hsr.se

Hur mycket skräp finns på våra gator?

Här hittar du diagram över hur mycket skräp som finns - i antal, vikt och per tio kvadratmeter.

Hur många procent av skräpet är fimpar?

Här ser du vanligaste skräpet i procent om man ser till antal och vikt.

Vanligaste skräp per kategori

Här hittar du diagram över vanligaste skräpet inom varje kategori, som plast, papper och glas.

Kontakt