641268
var med och plockade skräp. Se vilka de är »

Låt skräpet ta plats i undervisningen

Det finns många sätt att arbeta pedagogiskt både innan, under och efter skräpplockningen.

Inför Skräpplockardagarna kommer det finnas kostnadsfritt material om nedskräpning och återvinning – Skräplabbet – som är anpassat efter läroplanen. Välkomna in och titta!

Om vårt pedagogiskt material för förskola, grundskola och gymnasium

Barnen är en av våra viktigaste samhällskrafter. 
De har viljan och framtidstron som behövs för att skapa en bättre, renare värld, men vi måste ge dem verktygen och kunskaperna – och här spelar skolan och förskolan en avgörande roll.

Vad är Skräplabbet?
Skräplabbet är ett digitalt, lösningsorienterat kunskapslabb om nedskräpning, för undervisning i för- och grundskola. Här får barnen konkreta kunskaper om människans påverkan på naturen, men också om skräpets potential som värdefull resurs – allt paketerat inom tydliga, lekfulla ramar. Samtidigt får de även en djupare förståelse för sina egna möjligheter att förändra och förbättra, och uppmuntran att engagera sig i sin omvärld.

Skräplabbet innehåller lektionsplaneringar
För att få ut mesta möjliga av att vara med i Skräpplockardagarna är det bra om man också arbetar med nedskräpningsproblematiken i klassrummet, före och efter plockningen. Därför har vi i år tagit fram särskilda lektionsplaneringar kopplade till kursplanen för grundskola och förskola där ni får veta allt ni behöver för att göra ett riktigt kul tema av Skräpplockardagarna. Lektionsplaneringarna och många andra aktiviteter och övningar hittar ni i Skräplabbet.

Skräplabbet kan anpassas efter era befintliga undervisning
Skräplabbet kan användas inom de flesta skolämnen och är lätt att anpassa till den egna undervisningen. Här finns både färdiga undervisningspaket, enstaka lektionsupplägg och mer öppna idéer – alltid med stort utrymme för kreativitet och egna initiativ, och med en tydlig koppling med läroplanen.

Vill du arbeta kontinuerligt med lärande för hållbar utveckling? Då är Grön Flagg något för dig. Sveriges största nätverk för förskolor och skolor som arbetar med hållbarhet.

Kontakt