641268
var med och plockade skräp 2020.

Borgholms kommun

Material

Håll Sverige Rent stöttar alla barn och unga som deltar i Skräpplockardagar med skräpplockarpåsar. Materialbeställningarna skickas löpande till er. Anmäl er på https://www.hsr.se/skrapplockardagarna/anmalan för att få beställa material.

Så här vill din kommun att ni gör med skräpet ni plockat

Kommunen kommer att ställa ut två containrar, där man kan slänga skräp.

Kontakt

Magnus Karlsson: magnus.karlsson2@borgholm.se och 0485-88045

www.borgholm.se

Kontakt