641268
var med och plockade skräp 2020.

Oskarshamns kommun

Material

Håll Sverige Rent stöttar alla barn och unga som deltar i Skräpplockardagar med skräpplockarpåsar. Materialbeställningarna skickas löpande till er. Anmäl er på https://www.hsr.se/skrapplockardagarna/anmalan för att få beställa material. 

Så här vill din kommun att ni gör med skräpet ni plockar

Container på tekniska kontoret.

Aktiviteter i kommunen

Info kommer inom kort.

Kontakt

Kaj Eriksson: kaj.eriksson@oskarshamn.se och 072-5621986

www.oskarshamn.se

Kontakt