641268
var med och plockade skräp 2020.

Emmaboda kommun

Material

Håll Sverige Rent stöttar alla barn och unga som deltar i Skräpplockardagar med skräpplockarpåsar. Materialbeställningarna skickas löpande till er. Anmäl er på https://www.hsr.se/skrapplockardagarna/anmalan för att få beställa material. 

Så här vill din kommun att ni gör med skräpet ni plockar

Teknisk service kommer att ombesörja hämtning av det avfall som plockas under skräpplockardagarna. Förbered dem gärna i god tid med information om vilken dag ni har bestämt er för att plocka skräp. När ni är klara, ring och meddela var ni ställt skräpet för upphämtning. Kontaktperson Mats Jonasson 0471- 24 91 21.

Kontakt

Kristina Persson: kristina.persson@emmaboda.se och 0471-249077

https://www.emmaboda.se/om-webbplatsen/sok.html?query=Var+med+och+h%C3%A...

Kontakt