641268
var med och plockade skräp 2020.

Mönsterås kommun

Material

Håll Sverige Rent stöttar alla barn och unga som deltar i Skräpplockardagar med skräpplockarpåsar. Materialbeställningarna skickas löpande till er. Anmäl er på https://www.hsr.se/skrapplockardagarna/anmalan

Så här vill din kommun att ni gör med skräpet ni plockar

Lägg mindre mängder skräp i verksamhetens egna sopkärl. Sortera gärna om möjligt ut förpackningar och tidningar och lämna till en återvinningsstation. Men det viktigaste är att skräpet plockas upp. Större mängder skräp kan kommunen hämta kontakta då Mörkeskogs avfallsanläggning tel 0499-17380.

Kontakt

Christine Dahlgren: christine.dahlgren@monsteras.se och 0499-17152

www.monsteras.se

Kontakt