641268
var med och plockade skräp 2020.

Söderköpings kommun

Material

Håll Sverige Rent stöttar alla barn och unga som deltar i Skräpplockardagar med skräpplockarpåsar. Materialbeställningarna skickas löpande till er.

Anmäl er på hsr.se/skrapplockardagarna/anmalan för att få beställa material.

Så här vill din kommun att ni gör med skräpet ni plockat

Skräpet som plockas slängs i befintliga tunnor eller blir hämtat av kommunen.

Kontakt

Peter Tauberman: peter.tauberman@soderkoping.se och 0121-18658

www.soderkoping.se

Kontakt