641268
var med och plockade skräp 2020.

Linköpings kommun

Material

Håll Sverige Rent stöttar alla barn och unga som deltar i Skräpplockardagar med skräpplockarmaterial. Materialet består av skräpsoppåsar samt pedagogiskt material i form av en loppa, som barnen får pyssla och leka med. Materialbeställningarna skickas löpande till er.

Anmäl er på hsr.se/skrapplockardagarna/anmalan för att få beställa material.

Så här vill din kommun att ni gör med skräpet ni plockat

Ej helt klart ännu men kommunen återkommer om detta.

Aktiviteter i kommunen

Kommunen har i dagsläget inte bestämt om det kommer att ordnas egna aktiviteter.

Kontakt

Nicklas Alsö: email nicklas.also@linkoping.se telefonnummer 013205345

https://www.linkoping.se/stadsplanering-och-trafik/-gator-och-torg/ren-s...

Kontakt