641268
var med och plockade skräp 2020.

Ödeshögs kommun

Material

Håll Sverige Rent stöttar alla barn och unga som deltar i Skräpplockardagar med skräpplockarpåsar. Materialbeställningarna skickas löpande till er. Anmäl er på https://www.hsr.se/skrapplockardagarna/anmalan för att få beställa material. 

Så här vill din kommun att ni gör med skräpet ni plockar

Lägg skräpet i säckar i soptunnor som kommunen tillhandahåller. Kommunen informerar internt samt på webben.

Aktiviteter i kommunen

Info kommer på www.odeshog.se/skräpplockardagarna.

Kontakt

Stefan Karlsson: stefan.karlsson@odeshog.se och 0144-35329

www.odeshog.se/skräpplockardagarna

Kontakt