641268
var med och plockade skräp 2020.

Katrineholms kommun

Material

Håll Sverige Rent stöttar alla barn och unga som deltar i Skräpplockardagar med skräpplockarpåsar. Materialbeställningarna skickas löpande till er. Anmäl er på https://www.hsr.se/skrapplockardagarna/anmalan för att få beställa material. 

Så här vill din kommun att ni gör med skräpet ni plockar

Sorteras på närmaste ÅVS eller så kontaktar du Katrineholms kommun via appen för felanmälan så tar kommunen hand om skräpet. Läs mer här: www.katrineholm.se/skrapplockardagarna

Aktiviteter i kommunen

Vecka 19 anordnar kommunen Katrineholms skräpplockardagar. Vill du vara med? Läs mer på vår webbplats: www.katrineholm.se/skrapplockardagarna

Kontakt

Linda Aldebert: linda.aldebert@katrineholm.se och 015056825

https://www.katrineholm.se/skrapplockardagarna

Kontakt