641268
var med och plockade skräp 2020.

Heby kommun

Material

Håll Sverige Rent stöttar alla barn och unga som deltar i Skräpplockardagar med skräpplockarpåsar. Materialbeställningarna skickas löpande till er. Anmäl er på https://www.hsr.se/skrapplockardagarna/anmalan för att få beställa material. 

Så här vill din kommun att ni gör med skräpet ni plockar

Skräpet lämnas till kommunens återbruk.

Kontakt

Camilla Röjerås: camilla.rojeras@heby.se och 0224-362 67

www.heby.se

Kontakt