641268
var med och plockade skräp 2020.

Bodens kommun

Material

Håll Sverige Rent stöttar alla barn och unga som deltar i Skräpplockardagar med skräpplockarpåsar. Materialbeställningarna skickas löpande till er. Anmäl er på https://www.hsr.se/skrapplockardagarna/anmalan för att få beställa material. 

Så här vill din kommun att ni gör med skräpet ni plockar

För kostnadsfri hämtning av skräp kontakta kommunens avfallsservice.

Kontakt

Sara Olsson: sara.olsson@boden.se och 0702773253

www.boden.se

Kontakt