641268
var med och plockade skräp 2020.

Vindelns kommun

Material

Håll Sverige Rent stöttar alla barn och unga som deltar i Skräpplockardagar med skräpplockarpåsar. Materialbeställningarna skickas löpande till er.

Anmäl er på hsr.se/skrapplockardagarna/anmalan för att få beställa material.

Så här vill din kommun att ni gör med skräpet ni plockat

Varje enhet får själv ansvara för att sortera, återvinna och forsla bort det skräp dom plockar.

Kontakt

Pernilla Hall: pernilla.hall@vindeln.se och 0933-140 56

www.vindeln.se

Kontakt