641268
var med och plockade skräp 2020.

Bergs kommun

Material

Håll Sverige Rent stöttar alla barn och unga som deltar i Skräpplockardagar med skräpplockarpåsar. Materialbeställningarna skickas löpande till er. Anmäl er på https://www.hsr.se/skrapplockardagarna/anmalan för att få beställa material.

Så här vill din kommun att ni gör med skräpet ni plockat

Förslagsvis sorterar man skräpet med barnen som en pedagogisk aktivitet vid eller innan man tar med det till en återvinningsstation/återvinningscentral. Har man problem att transportera bort skräpet kontaktar man kommunens kontaktperson.

Aktiviteter i kommunen

Mer info kommer.

Kontakt

Katarina Järverup Frisk: Katarina.jarverup-frisk@vattenmiljoresurs.se och 010-25 15 327

www.berg.se

Kontakt