641268
var med och plockade skräp 2020.

Kramfors kommun

Material

Håll Sverige Rent stöttar alla barn och unga som deltar i Skräpplockardagar med skräpplockarmaterial. Materialet består av skräpsoppåsar samt pedagogiskt material i form av en loppa, som barnen får pyssla och leka med. Materialbeställningarna skickas löpande till er.

Anmäl er på hsr.se/skrapplockardagarna/anmalan för att få beställa material.

Så här vill din kommun att ni gör med skräpet ni plockat

Kommunen har i dagsläget inte bestämt om hur deltagare går tillväga med plockat skräp. 

Aktiviteter i kommunen

Kommunen har i dagsläget inte bestämt om det kommer att ordnas egna aktiviteter.

Kontakt

Kosovare Buzuku: kosovare.buzuku@kramfors.se och 061280348

https://www.kramfors.se/bygga-bo--miljo/nyheter/nyheter---bygga-bo--milj...

Kontakt