641268
var med och plockade skräp 2020.

Gävle kommun

Material

Håll Sverige Rent stöttar alla barn och unga som deltar i Skräpplockardagar med skräpplockarpåsar. Materialbeställningarna skickas löpande till er. Anmäl er på https://www.hsr.se/skrapplockardagarna/anmalan för att få beställa material. 

Så här vill din kommun att ni gör med skräpet ni plockar

Lämna vid återvinningscentraler.

Aktiviteter i kommunen

Ploggning
Kommunens instragramkonto

Kontakt

Karolina Pehrsson: karolina@visionskontoret.se och 070 992 64 87

https://www.gavle.se/service-och-information/om-gavle-kommun/samarbeten-projekt-och-sarskilda-satsningar/hall-gavle-rent-en-aktion-mot-nedskrapning/

Kontakt