641268
var med och plockade skräp 2020.

Falu kommun

Material

Håll Sverige Rent stöttar alla barn och unga som deltar i Skräpplockardagar med skräpplockarpåsar. Materialbeställningarna skickas löpande till er. Anmäl er på https://www.hsr.se/skrapplockardagarna/anmalan för att få beställa material. 

Skräpet som plockas

Ta gärna med dig skräpet tillbaka till skolan och källsortera där. Vid större mängder funnet skräp i naturen kan man kontakta det kommunala avfallsbolaget Falu Energi och Vatten AB för hämtning.

Aktiviteter i kommunen

Tävla med en bild på ert skräp

Ni som skickar in bild på skräpet ni plockat är med på en utlottning av pris en tårta eller 17 lärorika barnböcker utifrån FNs 17 globala mål.

Bilden + era kontaktuppgifter skickas till kontaktcenter@falun.se

Kontakt

Thomas Sundin: thomas.sundin@falun.se och 023-82658

www.kollpakonsumtion.se

Kontakt