641268
var med och plockade skräp 2020.

Gagnefs kommun

Material

Håll Sverige Rent stöttar alla barn och unga som deltar i Skräpplockardagar med skräpplockarpåsar. Materialbeställningarna skickas löpande till er. Anmäl er på https://www.hsr.se/skrapplockardagarna/anmalan för att få beställa material.

Så här vill din kommun att ni gör med skräpet ni plockat

Varje förskola/skola sorterar och lämnar vid resp. sopsortering på förskola/skola.

Kontakt

Christina Glaad: christina.glaad@gagnef.se och 0241-15400

www.gagnef.se

Kontakt