641268
var med och plockade skräp 2020.

Västerås stad

Material

Håll Sverige Rent stöttar alla barn och unga som deltar i Skräpplockardagar med skräpplockarpåsar. Materialbeställningarna skickas löpande till er. Anmäl er på https://www.hsr.se/skrapplockardagarna/anmalan för att få beställa material. 

Så här vill din kommun att ni gör med skräpet ni plockar

Behöver din förskola eller skola hjälp med att köra det upplockade skräpet till återbruket? Kontakta:
Daniel Gedin, Teknik och fastighetsförvaltningen Produktion
021-39 74 04
daniel.gedin@vasteras.se

Tänkt på att boka hämtning i god tid – gärna när ni planerar skräpplockardatum. Sortera återvinningsbart material (papper, glasförpackningar, plastförpackningar, metallförpackningar), brännbart, metall samt icke brännbart för sig så långt det går.


Aktiviteter i kommunen

Aktiviteterna i Västerås kan förljas på https://www.vasteras.se/kommun-och-politik/vasteras-utvecklas/rent-vasteras.html

Kontakt

Linda Sporrong: linda.sporrong@vasteras.se och 021-39 41 57

www.vasteras.se

Kontakt