641268
var med och plockade skräp 2020.

Hallstahammars kommun

Material

Håll Sverige Rent stöttar alla barn och unga som deltar i Skräpplockardagar med skräpplockarpåsar. Materialbeställningarna skickas löpande till er. Anmäl er på https://www.hsr.se/skrapplockardagarna/anmalan för att få beställa material. 

Så här vill din kommun att ni gör med skräpet ni plockar

För förskolor och skolor gäller att fastighetsskötaren omhändertar det skräp som samlats in. Föreningar och privatpersoner hänvisas till att sortera skräpet på återvinningscentralen.

Kontakt

Kundcenter: kundcenter@hallstahammar.se och 0220-240 00

www.hallstahammar.se

Kontakt