641268
var med och plockade skräp 2020.

Säffle kommun

Material

Håll Sverige Rent stöttar alla barn och unga som deltar i Skräpplockardagar med skräpplockarpåsar. Materialbeställningarna skickas löpande till er. Anmäl er på https://www.hsr.se/skrapplockardagarna/anmalan

Så här vill din kommun att ni gör med skräpet ni plockar

Förskolor och skolor som plockar skräp under Skräpplockardagarna kommer att få besök av sopbilen, som hämtar skräppåsarna och barnen får möjlighet att titta hur sopbilen fungerar. Hör av er till Susanne Bäckström och boka in en dag och tid som passar att sopbilen kommer.

Kontakt

Susanne Bäckström: susanne.backstrom@saffle.se och 0722383954

www.saffle.se

Kontakt