641268
var med och plockade skräp 2020.

Sunne kommun

Material

Håll Sverige Rent stöttar alla barn och unga som deltar i Skräpplockardagar med skräpplockarpåsar. Materialbeställningarna skickas löpande till er.

Anmäl er på hsr.se/skrapplockardagarna/anmalan för att få beställa material.

Så här vill din kommun att ni gör med skräpet ni plockat

Kommunen har inte bestämt hur deltagare gör med skräp som plockats men troligen kommer de att få ringa kommunens ÅVC som åker ut och hämtar in det.

Kontakt

Sabina Karlsson: sabina.karlsson@sunne.se och 0701705483

https://sunne.se/sv/kommun/bostad-och-teknik/avfall-och-atervinning1/var...

Kontakt