641268
var med och plockade skräp 2020.

Torsby kommun

Material

Håll Sverige Rent stöttar alla barn och unga som deltar i Skräpplockardagar med skräpplockarpåsar. Materialbeställningarna skickas löpande till er. Anmäl er på https://www.hsr.se/skrapplockardagarna/anmalan för att få beställa material.

Så här vill din kommun att ni gör med skräpet ni plockat

Kommunen hänvisar till torsby.se "Skräpplockardagarna"

Kontakt

Sune Eriksson: sune.eriksson@torsby.se och 056016032

https://torsby.se/byggabomiljo/avfallochatervinning/nedskrapning/skrappl...

Kontakt