641268
var med och plockade skräp 2020.

Eda kommun

Material

Håll Sverige Rent stöttar alla barn och unga som deltar i Skräpplockardagar med skräpplockarpåsar. Materialbeställningarna skickas löpande till er. Anmäl er på https://www.hsr.se/skrapplockardagarna/anmalan för att få beställa material. 

Så här vill din kommun att ni gör med skräpet ni plockar

Sortera i första hand på närliggande återvinningsstation. Lämna i andra hand skräpet i sopkärlen på den skola som deltagarna hör till. Om det plockas väldigt mycket skräp som inte får plats i skolans sopkärl, ta kontakt med renhållningen på 0570-818 22 så ordnar vi extra hämtning av skräpet utan kostnad.

Kontakt

Elin Staxhammar: elin.staxhammar@arvika.se och 0570-76 40 86

www.eda.se

Kontakt