641268
var med och plockade skräp 2020.

Falköpings kommun

Material

Håll Sverige Rent stöttar alla barn och unga som deltar i Skräpplockardagar med skräpplockarpåsar. Materialbeställningarna skickas löpande till er. Anmäl er på https://www.hsr.se/skrapplockardagarna/anmalan för att få beställa material. 

Så här vill din kommun att ni gör med skräpet ni plockat

Kommunen tar hand om det insamlade skräpet. Kontakta Anders Grimfjord på Park/Gata när ni vill att skräpet ska hämtas. anders.grimfjord@falkoping.se

Kontakt

Nina Ramsauer: nina.ramsauer@falkoping.se

www.falkoping.se

Kontakt