641268
var med och plockade skräp 2020.

Mariestads kommun

Material

Håll Sverige Rent stöttar alla barn och unga som deltar i Skräpplockardagar med skräpplockarpåsar. Materialbeställningarna skickas löpande till er. Anmäl er på https://www.hsr.se/skrapplockardagarna/anmalan för att få beställa material. 

Så här vill din kommun att ni gör med skräpet ni plockar

Skräpet lämnas vid respektive skola/förskolas vanliga insamlingsställe för avfall.

Kontakt

Hanna Jansson: hanna.jansson@mariestad.se och 0501-755141

www.mariestad.se

Kontakt