641268
var med och plockade skräp 2020.

Svenljunga kommun

Material

Håll Sverige Rent stöttar alla barn och unga som deltar i Skräpplockardagar med skräpplockarmaterial. Materialet består av skräpsoppåsar samt pedagogiskt material i form av en loppa, som barnen får pyssla och leka med. Materialbeställningarna skickas löpande till er.

Anmäl er på hsr.se/skrapplockardagarna/anmalan för att få beställa material.

Så här vill din kommun att ni gör med skräpet ni plockat

Sorteras om möjligt på återvinningsstation, resten lämnas tillsammans med vanliga sophämtningen. Det går bra att lämna extra säckar.

Aktiviteter i kommunen

Kommunen har i dagsläget inte bestämt om det kommer att ordnas egna aktiviteter.

Kontakt

Matilda Wåger: matilda.wager@svenljunga.se och 0325-180 54

www.svenljunga.se/skrapplockardagarna

Kontakt