641268
var med och plockade skräp 2020.

Stenungsunds kommun

Material

Håll Sverige Rent stöttar alla barn och unga som deltar i Skräpplockardagar med skräpplockarpåsar. Materialbeställningarna skickas löpande till er. Anmäl er på https://www.hsr.se/skrapplockardagarna/anmalan för att få beställa material. 

Så här vill din kommun att ni gör med skräpet ni plockat

Vid mindre mängder skräp som plockats vid verksamheten kan detta slängas i verksamhetens vanliga kärl för brännbart avfall.
Vid större mängder skräp eller om skräpet plockats längre från verksamheten kontakta Maria Alm på Strategi Samordning så får ni hjälp med hanteringen av avfallet.

Kontakt

Maria Alm: maria.alm@stenungsund.se och 0303-732582

https://stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/byggabomiljo/miljoochklimat/v...

Kontakt