641268
var med och plockade skräp 2020.

Laholms kommun

Material

Håll Sverige Rent stöttar alla barn och unga som deltar i Skräpplockardagar med skräpplockarpåsar. Materialbeställningarna skickas löpande till er. Anmäl er på https://www.hsr.se/skrapplockardagarna/anmalan för att få beställa material.

Så här vill din kommun att ni gör med skräpet ni plockat

Information kommer inom kort.

Kontakt

Marie Gunnarsson: marie.gunnarsson@laholm.se och 0702-658643

www.laholm.se

Kontakt