641268
var med och plockade skräp 2020.

Salems kommun

Material

Håll Sverige Rent stöttar alla barn och unga som deltar i Skräpplockardagar med skräpplockarpåsar. Materialbeställningarna skickas löpande till er. Anmäl er på https://www.hsr.se/skrapplockardagarna/anmalan för att få beställa material.

Så här vill din kommun att ni gör med skräpet ni plockat

Deltagarna ska plocka och försluta säckar väl och ställa utanför verksamheten, Utemiljö enheten-ansvarar sedan för att ta hand om skräpet.

Kontakt

Senad Palic: spamb@salem.se och 0706232984

www.salem.se

Kontakt