641268
var med och plockade skräp 2020.

Botkyrka kommun

Material

Håll Sverige Rent stöttar alla barn och unga som deltar i Skräpplockardagar med skräpplockarpåsar. Materialbeställningarna skickas löpande till er. Anmäl er på https://www.hsr.se/skrapplockardagarna/anmalan för att få beställa material. 

Så här vill din kommun att ni gör med skräpet ni plockar

Kommunen hämtar det skräp som förskolor och skolor plockar enligt överenskommelse.

Aktiviteter i kommunen

Förskolor och skolor kommer att uppmuntras att delta i skräpplockardagarna v.17.

Gemensam skräpplockardag med kommunpolitiker.

Informera allmänheten om skräpplockardagarna och uppmuntra till att delta i att plocka skräp.

Kontakt

Alexandra Bohm: alexandra.bohm@botkyrka.se och 0705697958

www.botkyrka.se

Kontakt