641268
var med och plockade skräp 2020.

Hörby kommun

Material

Håll Sverige Rent stöttar alla barn och unga som deltar i Skräpplockardagar med skräpplockarpåsar. Materialbeställningarna skickas löpande till er. Anmäl er på https://www.hsr.se/skrapplockardagarna/anmalan för att få beställa material. 

Så här vill din kommun att ni gör med skräpet ni plockar

Deltagarna lämnar det själva på kommunens återvinningscentraler eller någon återvinningsstation.

Aktiviteter i kommunen

Informationskampanj.

Kontakt

Sara Bergman: sara@merab.se och 0413-684 48

https://www.merab.se/default.asp?iId=GFKFFL

Kontakt