641268
var med och plockade skräp 2020.

Skurups kommun

Material

Håll Sverige Rent stöttar alla barn och unga som deltar i Skräpplockardagar med skräpplockarpåsar. Materialbeställningarna skickas löpande till er. Anmäl er på https://www.hsr.se/skrapplockardagarna/anmalan för att få beställa material. 

Så här vill din kommun att ni gör med skräpet ni plockat

Mer information kommer under våren.

Kontakt

Lena Johansson: hallbarutveckling@skurup.se och 0411- 53 60 00

https://www.skurup.se/skrapplockardagarna

Kontakt