641268
var med och plockade skräp 2020.

Kävlinge kommun

Material

Håll Sverige Rent stöttar alla barn och unga som deltar i Skräpplockardagar med skräpplockarpåsar. Materialbeställningarna skickas löpande till er. Anmäl er på https://www.hsr.se/skrapplockardagarna/anmalan

Så här vill din kommun att ni gör med skräpet ni plockar

Samla skräpet och meddela kontaktpersonen var det kommer att stå och vilken dag. Mer info kommer att komma ut till miljöombuden.

Aktiviteter i kommunen

Bidrag till att hyra buss för att plocka vid stränderna eller andra områden. Fika till plockarna.

Kontakt

Ann Persson: ann.persson@kavlinge.se och 046-739146

https://www.kavlinge.se/byggaboochmiljo/agenda2030/miljoochskrapplockarv...

Kontakt