641268
var med och plockade skräp 2020.

Värmdö kommun

Material

Håll Sverige Rent stöttar alla barn och unga som deltar i Skräpplockardagar med skräpplockarpåsar. Materialbeställningarna skickas löpande till er.

Anmäl er på hsr.se/skrapplockardagarna/anmalan för att få beställa material.

 

Så här vill din kommun att ni gör med skräpet ni plockat

Påsar och säckar med skräp lämnas på någon av kommunens återvinningsanläggningar. Kommunen kan även hjälpa till med att hämta påsar/säckar. Gör gärna en anmälning via kommunens e-tjänst https://service.varmdo.se/KSB Välj område ”Park och Grönytor” och använd sedan kartan för att pricka ut vart påsarna/säckarna finns.

Kontakt

Christina Wikberger: christina.wikberger@varmdo.se och 08-570 473 94

https://www.varmdo.se/byggabomiljo/klimatochmiljo/vihallervarmdorent.4.1...

Kontakt