641268
var med och plockade skräp 2020.

Ronneby kommun

Material

Håll Sverige Rent stöttar alla barn och unga som deltar i Skräpplockardagar med skräpplockarpåsar. Materialbeställningarna skickas löpande till er. Anmäl er på https://www.hsr.se/skrapplockardagarna/anmalan för att få beställa material.

Så här vill din kommun att ni gör med skräpet ni plockat

Kommunen uppmanar alla att samla ihop och källsortera skräpet.

Kontakt

Jens Ende: jens.ende@miljoteknik.ronneby.se och 0457618245

https://www.ronneby.se/sidowebbplatser/miljoteknik/nyheter/2020-02-20-sk...

Kontakt