18 lektionsupplägg om miljömålen

Låt eleverna bygga vattenrenare, göra kortfilmer om att sola säkert, eller varför inte jobba med bilder för att upptäcka betydelsen av biologisk mångfald. Varje lektionsupplägg är kopplat till ett av Sveriges 16 miljömål, generationsmålet, eller miljömålssystemet och har förankring i läroplanen.

Miljömålen berör alla i samhället och beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till.

Uppgifterna har tagits fram av Håll Sverige Rent i samarbete med Naturvårdsverket.

Var med och öka kunskapen om miljömålen du också!

Om Sveriges miljökvalitetsmål i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11). 

Illustrationer: Tobias Flygar

Tusen år i ett växthus

Vilket samhälle vill vi lämna över till nästa generation och hur viktigt är det att samhället är hållbart på lång sikt? För: årskurs 7–9 Ämnen: biologi, kemi och geografi

Vår klimatsmarta festmåltid

Låt eleverna ta fram en klimatsmart meny. För: årskurs 7–9 Ämnen: fysik, geografi, kemi och hem- och konsumentkunskap

Undersök det osynliga

Genom ett enkelt experiment synliggör ni för ögat osynliga luftföroreningar och partiklar i luften. För: årskurs 4–6 Ämnen: biologi och geografi

Vad har hänt med sjön?

Eleverna får ett scenario där en sjö beskrivs utifrån dess organismer och vattenkemi. För: årskurs 7–9 Ämnen: kemi och biologi

Farliga ämnen i vår vardag

Eleverna får undersöka olika produktgrupper för att åskådliggöra var dessa ämnen finns. För: årskurs 7–9 Ämnen: kemi, biologi samt hem- och konsumentkunskap

Ozon – vad gör det?

Genom övningen reder ni ut vad som gör vad i atmosfären och varför ozonskiktet är så viktigt. För: årskurs 7–9 Ämnen: biologi, kemi och fysik.

I jakten på en snygg bränna

Eleverna jobbar parvis med att skriva manus och skapa egna informationsfilmer om hur man solar säkert. För: årskurs 7–9 Ämnen: fysik, svenska, samhällskunskap och biologi

Östersjön – ett hav i kris

Eleverna får undersöka hur en förenklad näringsväv i Östersjön ser ut och hur den påverkas av övergödning. För: årskurs 7–9 Ämnen: biologi

Mångfalden i sjön

Eleverna får gå ut och hitta olika djurgrupper och sedan göra näringskedjor över hur arterna påverkar varandra. För: årskurs 4–6 Ämnen: biologi

Rent vatten, tack!

Låt eleverna, med hjälp av sina kunskaper och fantasi, konstruera en egen vattenrenare. För: årskurs 4–6 Ämnen: geografi, biologi och teknik.

Klassen skriver en Rädda havet-saga

Klassen författar en gemensam ”stafett-saga”. För: årskurs 4–6 Ämnen: biologi, svenska och hem- och konsumentkunskap

Behöver vi våtmarker?

Eleverna får, med hjälp av bilder och frågor, diskutera hur torrläggning av våtmarker kan påverka den biologiska mångfalden, hav, vattendrag och den omgivande bebyggelsen. För: årskurs 7–9 Ämnen: biologi och geografi

Behöver vi skogen?

Vad har eleverna för relation till skogen? Ta med eleverna ut i skogen, upptäck och diskutera. För: årskurs 7–9 Ämnen: biologi

Tack för maten, naturen!

Eleverna får i denna uppgift definiera ekosystemtjänster samt fundera på vilka tjänster vi är beroende av för att få mat på bordet. För: årskurs 4–6 Ämnen: biologi och geografi

Rollspel om fjällen

Vad händer i fjällen om eleverna får bestämma? Genom ett rollspel får eleverna kunskap om fjällens storslagna miljö. För: årskurs 7–9 Ämnen: biologi, geografi, samhällskunskap och svenska

”Det här är vårt kvarter – om vi får bestämma!"

Här är en uppgift där klassen får ta fram ett förslag på hur deras närområde kan se ut. För: årskurs 7–9 Ämnen: samhällskunskap, biologi, bild eller svenska

Faller en, faller alla?

Vad händer i ett ekosystem om en art försvinner? Låt eleverna upptäcka detta genom ett konkret exempel. För: åk 4–6 Ämnen: biologi

Varför behövs miljömålen?

Eleverna får sedan parvis göra en övning för att bekanta sig med miljömålen och dess innehåll. För: årskurs 7–9 Ämnen: biologi och samhällskunskap

Kontakt