Kemikaliesmart skola och förskola

 

Här hittar du pedagogiskt material för barn och unga från förskolan upp till gymnasiet. Materialet har tagits fram i samarbete med Kemikalieinspektionen.

I förskolan

Uppdrag och aktivitetskort för barn och pedagoger på förskola.

I skolan

Lektionsupplägg för elever från förskoleklass till gymnasiet.

Kontakt