Tack för årets Skräpplockardagar!

Anmälan för kommuner är stängd

Skräpplockardagarna är Håll Sverige Rents kampanj där barn och unga lär sig om nedskräpning och plockar skräp tillsammans. Tack alla som deltagit 2021! Över 800 000 skräpplockare anmälde sig till kampanjen och 225 kommuner hjälpte till genom att sprida ordet, hämta upp skräpet och mycket mer. Information om Skräpplockardagarna nästa år hittar ni här i början av 2022.

Vill ni veta hur många som anmälde sig i er kommun? Det hittar ni här »

Det här gör kommunen i kampanjen

Tillsammans kan vi engagera ännu fler att plocka skräp med oss! Som anmäld kommun sprider ni information om kampanjen till deltagare och finns till hand för frågor som rör kommunens engagemang i kampanjen. Vi delar ett gemensamt mål: Att alla barn och unga ska delta i kampanjen och lära sig om denna viktiga fråga.

Precis som förra året kommer Håll Sverige Rent att skicka ut skräpplockarmaterialet direkt till deltagarna via en extern distributionsfirma. Kommunens roll är främst att peppa och stötta sina skräpplockare och även att hjälpa till att ta hand om skräpet som plockas.

En anmäld kommun i Skräpplockardagarna

  • sprider information till kommunens alla förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Gärna även till ungdomsföreningar i kommunen
  • tar hand om det skräp som deltagare plockar, alternativt informerar om hur deltagarna bäst gör sig av med det
  • har en kontaktperson för kampanjen som deltagare och Håll Sverige Rent kan vända sig till
  • har en kommunikatör som ansvarar för kommunikation internt och externt i kommunen samt mot deltagarna

Läs mer i vår vägledning till kommunerna »

Vi erbjuder pedagogiskt material till alla skolor och förskolor som är med

För att alla barn ska förstå nedskräpningens konsekvenser men också hur de själva kan vara med och bidra till en mer hållbar värld, har Håll Sverige Rent tagit fram pedagogiskt material till Skräpplockardagarna. Materialet är anpassat efter barnens ålder och enligt läroplanen. 

Anpassningar i samband med Corona

Skräpplockardagarna sker utomhus och kan genomföras i mindre grupper med gott avstånd. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer noga och meddelar er direkt om det skulle bli några förändringar. I år satsar vi extra på att löpande informera skolor och förskolor om säker skräpplockning under pandemin. Läs gärna Folkhälsomyndighetens information om smitta via föremål »

 

Ladda ner vägledningen

I vår vägledning för kommuner som jobbar med Skräpplockardagarna finns massor av bra tips och inspiration!

Kontakt