Skräpplockardagarna 2020

Anmälan till årets Skräpplockardagarna är stängd. Tack alla kommuner som deltog!

Om skräpplockardagarna

Skräpplockardagarna är Håll Sverige Rents kampanj där barn och unga plockar skräp och lär sig om nedskräpning – konsekvenser och lösningar. Håll Sverige Rent arbetar med barn för att skapa medvetenhet kring nedskräpning, vilket vi vet leder till ändrade attityder och beteenden. Med Skräpplockardagarna stärker vi känslan av att det tillsammans går att göra skillnad. Kampanjen ger en stor möjlighet att väcka barnens engagemang för nedskräpning och hållbar utveckling. 

Kampanjen byter namn

Nytt inför 2020 är att kampanjen byter namn från Vi Håller Rent till Skräpplockardagarna, efter förslag från de deltagande skolorna. Nya logotyper för kampanjen hittar ni här under kommunikationsmaterial. 

Enklare för er att vara med i år

Nytt för i år är att deltagande kommuner inte längre behöver ta ansvaret för distribution av påsar till anmälda skräpplockare. Ett centralt logistikföretag kommer i år att packa och skicka påsar direkt till deltagande skolor, förskolor och ungdomsföreningar i er kommun. Vi tror att det kommer att göra det enklare för alla inblandade. Vår förhoppning är att ni kommuner istället kan lägga ert krut på att prata med skolor, förskolor och ungdomsföreningar så det blir fler barn som deltar och lär sig om nedskräpning. 

Enklare för deltagande skolor/förskolor/ungdomsföreningar att vara med i år

Då logistikföretaget skickar ut materialet direkt till Skräpplockarna utan er som mellanhand kan de nu kan beställa material närsom med 3-10 dagars leverenstid var de än befinner sig i landet. Sista anmälningsdag för att få materialet gratis för dem är den 15 maj. Endast verksamheter som arbetar med barn och unga får gratis material. Övriga kan hänvisas till Håll Sverige Rents webbshop där de kan beställa mot en kostnad. 

Det här gör kommunen i kampanjen

Tillsammans kan vi engagera ännu fler att plocka skräp med oss! Som anmäld kommun sprider ni information om kampanjen till deltagare och finns till hand för frågor som rör kommunens engagemang i kampanjen. Vi delar ett gemensamt mål: Att så många barn som möjligt ska delta i kampanjen och lära sig om denna viktiga fråga, inte bara förskolebarn utan även äldre barn.

En anmäld kommun i Skräpplockardagarna:

  • Sprider information till kommunens alla skolor (grundskola/särskola/gymnasium) och förskolor. Gärna även till ungdomsföreningar i kommunen.
  • Tar hand om det skräp som deltagare plockar, alternativt informerar om hur deltagarna bäst gör sig av med det.
  • Har en kontaktperson för kampanjen som deltagare och Håll Sverige Rent kan vända sig till.
  • Har en kommunikatör som ansvarar för kommunikation kring Skräpplockardagarna i kommunen både internt i kommunen, med marknadsföring i kommunen och mot skolor (gärna även mot ungdomsföreningar, dock inget krav).
  • Ordnar skräpplockaraktiviteter i kommunen (detta är dock inget krav).

 

Se filmen från Finspångs konsert

Finspång kommun blev vinnande kommun i kampanjen 2019 med flest och bäst insatser mot nedskräpning. Vinsten var en konsert med Bröderna Norberg & Electric Banana Band.

Kontakt