Mät ett valfritt område

En områdesmätning kan göras var som helst där det är någorlunda öppet. Runt en tågstation, ett torg, utanför en återvinningscentral och så vidare. Den kan till exempel passa bra för mindre tätorter med färre än 12 000 invånare. Ytan som ska mätas ska vara mellan 1 - 10 hektar stor. Metoden är samma som för parker. 

 

1.

Kommunen avgränsar det område som ska mätas (det ska vara mellan 1 - 10 hektar) i samråd med Håll Sverige Rent och Statisticon. Alla ytor som inte ska mätas (till exempel huskroppar, trafikerade områden osv) ”klipps ur” från kartunderlaget.

2.

Koordinatpunkter slumpas ut i det avgränsade området. Dessa mäts sedan under 7 dagar. Vid varje punkt mäts en yta upp och skräpet räknas och det digitala protokollet fylls i.

3.

Resultatet sammanställs sedan i ett så kallat Skräpfacit med tabeller och diagram över vilket slags skräp man hittat och hur mycket av varje sort. Det gör det lätt att följa upp mål i avfallsplanen och även att få ledtrådar om vilka åtgärder som behövs.

Börja mäta skräp

Börja mäta skräp genom att göra en beställning.

Kontakt