Hur går mätningen till?

Här nedan sammanfattar vi processen i sju steg. Dessa steg är generella för alla typer av mätningar. Du kan läsa mer om olika typer av mätningar här

 

Sju enkla steg för att börja mäta

1. Bestäm tid

Det är bra att så snart som möjligt bestämma vilka veckor ni vill genomföra mätningen. Det ska vara mellan maj – september och det ska inte vara under en period när det händer något speciellt – som en stadsfestival eller skolavslutning eller liknande. Ni ska mäta samma veckor varje år ni mäter.

2. Gör en beställning

Det första ni behöver göra när ni bestämt er för att göra en mätning är en beställning. Det gör ni enkelt genom att fylla i det här formuläret. Vi kommer sedan att skicka en bekräftelse till er. 

3. Avgränsa ett område

Börja med att göra ett kartunderlag, med ett avgränsat område där ni vill mäta. Ni kommer att få instruktioner om detta så fort ni beställt mätningen. Kartunderlaget ska skickas in senast 4 veckor innan mätstarten, men gärna så tidigt som möjligt.

4. Ordna personal

Ordna personal till mätningen, 2-3 personer brukar vara lämpligt. Det kan till exempel vara:

  • Sommarjobbande ungdomar
  • Personal från arbetsmarknadsenheten
  • Ordinarie personal

5. Få tillgång till protokoll och kartunderlag

I god tid innan mätstart får ni tillgång till det digitala protokollet där skräpet ska registrerars. I det digitala protokollet får ni även kartan med mätpunkter.

6. Genomför webbutbildningen

Strax innan mätstart behöver ni genomföra webbutbildningen. Det är bra om mätgruppen sitter tillsammans men med varsin dator, så att ni kan diskutera men samtidigt besvara frågorna individuellt. 

7. Börja mäta! 

Hitta punkterna och registrera skräpet i det digitala protokollet. Surfplatta fungerar bäst. Smartphone kan också fungera men är lite pilligare. 

Börja mäta i din kommun >>

Skräpmätning i olika miljöer

Läs mer om skräpmätningar i olika miljöer, till exempel vad du kan tänka på när du mäter i parken, staden, naturen med mera.

Börja mäta skräp

Börja mäta skräp genom att göra en beställning.

Varför mäta skräp?

Skräpet får konsekvenser socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Läs fler anledningar till varför din kommun bör mäta skräp.

Vi mäter skräp

Se exempel på kommuner som mäter skräp och läsa om goda exempel, och ta del av statistik från andra kommuner.

Kontakt