Frågor i Håll Sverige Rents kommunindex 2020

Här kan du se frågorna som ingår i Håll Sverige Rents kommunindex 2020.

1. Vänligen fyll i...

 • Namn:
 • Titel:
 • Kommun:
 • Förvaltning:
 • E-postadress:
 • Mobilnummer:

2. Har din kommun mål och åtgärder för att förebygga och begränsa nedskräpningen?

 • Både mål och åtgärder
 • Bara mål
 • Bara åtgärder
 • Inget

3. Finns det i din kommun en eller flera tjänstemän som har utsetts att ansvara för det förebyggande arbetet mot nedskräpning?

Ja/Nej/Vet ej

4. Har kommunen en avsatt budget till förebyggande åtgärder mot nedskräpning, som exempelvis informationskampanjer eller skräpplockaraktiviteter?

Ja/Nej/Vet ej

5. Hur stor budget har avsatts till förebyggande åtgärder mot nedskräpning?


6. Finns det en aktuell beräkning av kostnaden för nedskräpningen i kommunen? Med det avser vi kostnader för omhändertagande av det skräp som hamnar utanför papperskorgen samt i skog och mark.

Ja/Nej/Vet ej

7. Hur stor är den beräknade kostnaden för nedskräpning i kommunen?
 

8. Har kommunen under det senaste året genomfört någon typ av mätning av nedskräpningen, som exempelvis skräpmätning eller attitydundersökning?

Ja/Nej/Nej men planerar att göra det kommande år/Vet ej

9. Vilken/vilka metoder har använts för Skräpmätningar?

 • Skräpmätningar enligt Håll Sverige Rents metoder
 • Andra typer av skräpmätningar – beskriv:

10. Vilken/vilka metoder har använts för Attitydundersökningar?

 • Håll Sverige Rents tilläggsfrågor till SCB:s Medborgarundersökning
 • Kundundersökning Svensk Avfallshantering
 • Kommunen har en egen enkätundersökning där frågor om nedskräpning ingår
 • Annat. Beskriv gärna:

11. Beskriv den enskilt viktigaste/roligaste/mest nyskapande aktivitet ni genomfört under 2020 för att förebygga nedskräpning, som t.ex. en annonskampanj, nudgingkampanj, information, utbildning etc.

Svaret på denna fråga kommer att bedömas av en jury och påverka den slutliga rankingen i Håll Sverige Rents kommunindex och därmed också ligga till grund för utnämningen av årets Håll Sverige Rent-kommun. (max 3 000 tecken)

 

Kontakt