Håll Sverige Rents kommunindex

Håll Sverige Rent utser sedan 2011 Årets Håll Sverige Rent-kommun. Utmärkelsen går till den kommun som toppar Håll Sverige Rents kommunindex, som baseras på att ett antal parametrar räknas samman för att ranka kommunernas arbete för att förebygga nedskräpning. Vinnaren av Årets Håll Sverige Rent-kommun 2019 är Borås kommun, med motiveringen:

"För ett imponerande arbete med att hålla staden ren från fimpar i samband med sommarens införande av rökförbud på ett antal typer av offentliga platser."

Borås fick priset på Håll Sverige Rents konferens den 5 november 2019. Gävle kom tvåa och Hässleholm kom på tredje plats.

Här finns listan över samtliga kommuners placering »

Kommunernas svar för 2019 visar att fler kommuner nu har antagit mål och åtgärder för att förebygga och begränsa nedskräpningen. Andelen kommuner som har både mål och åtgärder har ökat till 57 % 2019 mot 46 % 2018. Andelen kommuner som har koll på vad nedskräpningen medför för kostnader för kommunen är dock fortfarande låg, även om den har ökat till 20 % mot 16 % föregående år. 

Här hittar du Håll Sverige Rents kommunindex 2018

134 av 290 kommuner har svarat på enkäten. Har din kommun missat att svara och vill komplettera – kontakta Stefan Hållberg på stefan.hallberg@hsr.se

Håll Sverige Rents kommunindex består av:

 • • Poäng utifrån antal skräpplockare (barn och unga) i relation till antal barn och unga i kommunen
 • Poäng utifrån antal skolor och förskolor med Grön Flagg (i förhållande till antal skolor och förskolor i kommunen)
 • Poäng om kommunen är ansluten till Håll Sverige Rents kampanj Vi Håller Rent (kommuner som aktivt hjälper till att exempelvis distribuera säckar och påsar till deltagare i Vi Håller Rent)
 • Poäng om kommunen är medlem i nätverket Håll Sverige Rent-kommun (kommuner som aktivt arbetar förebyggande mot nedskräpning)
 • Poäng utifrån svar på nationell enkät med sex frågor:
  - om kommunen har mål och åtgärder för att minska nedskräpningen
  - om det finns en eller flera tjänstemän som ansvarar för det förebyggande arbetet mot nedskräpning
  - om det finns en avsatt budget till förebyggande åtgärder mot nedskräpning
  - om det finns en aktuell beräkning av kostnaden för nedskräpning (utöver renhållning)
  - om kommunen genomfört någon typ av mätning av nedskräpningen under senaste året
  - vad kommunen genomfört för aktiviteter under året för att förebygga nedskräpning

2018 års vinnare

Borås har utsetts till Årets Håll Sverige Rent-kommun för fjärde året i rad. Priset delas ut årligen till en kommun som arbetat på ett strategiskt och kreativt sätt med att förebygga nedskräpning.

2017 års vinnare

För tredje året i rad utsågs Borås Stad till utsetts till Årets Håll Sverige Rent-kommun, för ett imponerande långsiktigt och kontinuerligt arbete med att förebygga och minska nedskräpningen.

2016 års vinnare

Borås Stad utsågs till Årets Håll Sverige Rent-kommun 2016 – för andra året i rad. Borås fick priset för sitt strategiska och breda arbete mot nedskräpning.

2015 års vinnare

2015 utsågs Borås Stad till Årets Håll Sverige Rent-kommun, bland annat för kommunens kreativa skräpplockaraktiviteter och exemplariska Grön Flagg-arbete.

Kontakt