Håll Sverige Rents kommunindex

Håll Sverige Rent utser sedan 2011 Årets Håll Sverige Rent-kommun. Utmärkelsen går till den kommun som toppar Håll Sverige Rents kommunindex, som baseras på att ett antal parametrar räknas samman för att ranka kommunernas arbete för att förebygga nedskräpning. Vinnaren av Årets Håll Sverige Rent-kommun 2020 är Gävle kommun, med motiveringen:

"För det stora engagemanget i kommunen och för arbetet med ett nytt Miljöstrategiskt program och en Kretsloppsplan som tillsammans gör uppdraget att minska och förebygga nedskräpning till ett uppdrag för många."

Gävle fick priset på Håll Sverige Rents digitala konferens Nedskräpningsveckan den 4 december 2020. Borås kom tvåa och Flen kom på tredje plats.

De övriga fem nominerade till årets Håll Sverige Rent-kommun var:

Borås – "för att utifrån resultatet av deras skräpmätningar ställt om och under pandemin fokuserat på det operativa förebyggande arbetet, utifrån vetskapen om att rena och välstädade ytor drar till sig mindre skräp."

Flen –  "för att ha samlat olika aktiviteter under Skräpplockarveckan, och därigenom engagerat barn och unga och spridit kunskap om nedskräpningen och dess konsekvenser."

Kalmar – "för arbetet med kampanjen Håll Kalmar Rent, samarbetet inom kommunen och en mycket ambitiös plan för minskad nedskräpning genom ökad medvetenhet och beteendeförändring."

Ystad  – "för att digitalt såväl som fysiskt i form av skräpplockarstationer ha uppmuntrat till skräpplockning och för att ha spridit kunskap om hur natur och djurliv påverkas av skräpet."

Här finns listan över samtliga kommuners placering »

Här hittar du Håll Sverige Rents kommunindex 2019

153 av 290 kommuner har svarat på enkäten. Har din kommun missat att svara och vill komplettera – kontakta Stefan Hållberg på stefan.hallberg@hsr.se

Nytt för i år är att Håll Sverige Rent uppmärksammar de som har högst placering i kommunindex baserat på storlek och största kliv uppåt på rankningen.

Storstäder, 200 000+ invånare: Stockholm, plats 19 totalt.
Större kommuner, 100 000-200 000 invånare: Gävle, plats 1 totalt.
Mellanstora kommuner, 50 000-100 000 invånare: Kalmar, plats 4 totalt.
Mindre kommuner, 30 000-50 000 invånare: Ystad, plats 5 totalt.
Små kommuner, 0-30 000 invånare: Flen, plats 3 totalt.
Raketen: Sala kommun som tagit hela 193 placeringar, från plats 246 till 53.

Håll Sverige Rents kommunindex består av:

  • Poäng utifrån antal skräpplockare (barn och unga) i relation till antal barn och unga i kommunen
  • Poäng utifrån antal skolor och förskolor med Grön Flagg (i förhållande till antal skolor och förskolor i kommunen)
  • Poäng om kommunen är ansluten till Håll Sverige Rents kampanj Skräpplockardagarna (kommuner som aktivt hjälper till att exempelvis sprida kampanjen och hämta skräp hos deltagare)
  • Poäng om kommunen är medlem i nätverket Håll Sverige Rent-kommun (kommuner som aktivt arbetar förebyggande mot nedskräpning)
  • Poäng utifrån svar på nationell enkät.

2018 års vinnare

Borås har utsetts till Årets Håll Sverige Rent-kommun för fjärde året i rad. Priset delas ut årligen till en kommun som arbetat på ett strategiskt och kreativt sätt med att förebygga nedskräpning.

2017 års vinnare

För tredje året i rad utsågs Borås Stad till utsetts till Årets Håll Sverige Rent-kommun, för ett imponerande långsiktigt och kontinuerligt arbete med att förebygga och minska nedskräpningen.

2016 års vinnare

Borås Stad utsågs till Årets Håll Sverige Rent-kommun 2016 – för andra året i rad. Borås fick priset för sitt strategiska och breda arbete mot nedskräpning.

Kontakt