Håll Sverige Rent-kommun

Ett nätverk för ett skräpfritt Sverige

Vill er kommun ha stöd i ert lokala arbete mot nedskräpning och samtidigt visa att ni arbetar för en skräpfri kommun? Bli medlemmar i Håll Sverige Rent!

Medlemskapet ger kommunen:

  • Praktiska och konkreta verktyg som stödjer arbetet mot nedskräpning i er kommun.
  • Samverkan med andra kommuner och aktörer, som stärker din kommuns möjligheter att arbeta framgångsrikt med att förebygga och minska problemet med nedskräpning.
  • Omvärldsbevakning som ger en tidig insikt i förändrade krav från myndigheter gällande förebyggande arbete mot nedskräpning, som exempelvis riktlinjer och föreskrifter kring kommunala avfallsplaner. 

Läs mer om vad medlemskapet innebär »

Har du frågor?

Kontakta oss gärna för mer information om nätverket.

Kontaktperson:
Stefan Hållberg
Områdesansvarig kommun
073-699 04 16
stefan.hallberg@hsr.se

 

Kontakt